Laatste info over het vormsel en de eerste communie

Voor deze info klik hier.

PALMZONDAG EN DE GOEDE WEEK IN CORONATIJD

Net als vorig jaar zullen wij ook dit jaar de goede week niet kunnen vieren zoals we dat als gelovigen gewend zijn.

Zolang de huidige maatregelen van kracht blijven ( maximum met 15 personen in de kerk - wie mag er bij zijn en wie niet ??? - ) zullen er ook dit jaar geen gewone liturgischie vieringen plaats hebben. Toch proberen we creatief om te gaan met de situatie en de beperkingen waarin we op dit moment allen samen moeten leven.

Vandaar enkele lichtpuntjes in onze liturgisch beleving:

  • 3 van de 4 kerken zijn iedere dag open. Maak in deze veertigdagen even tijd om een bezoek te brengen aan onze gebedshuizen. Ze blijven open om u de kans te geven even stil te vallen, te bidden, een kaarsje te branden.... Je bent steeds welkom!

  • Een gezamelijke biechtviering zal er dit jaar niet zijn.

  • In het weekend van palmzondag ( 27-28 maart) zal er aan alle kerken palmwijding zijn ( geen eucharistie). We verzamelen, alleen of met onze bubbel buiten aan de kerk. We houden ons aan de coronaregels. We blijven op afstand van elkaar. We dragen een mondmasker. Iedereen zorgt zelf voor zijn eigen palmtakken. De meegebrachte takken zullen tijdens een korte plechtigheid gewijd worden, ook als het regent. In Gaasbeek komen we daarvoor samen op zaterdag om 17u45. In Sint-Kwintens-Lennik om 19 uur. Op zondag komen we in Sint-Martens-Lennik samen om 9u30 en in Eizeringen om 11 uur.

  • Op Witte Donderdag (1 april) gedenken wij de instelling van de eucharistie, de kern van ons geloof. In de kerk van Eizeringen (tussen 14 u en 15 u) en in de kerk van Sint-Martens-Lennik (tussen 19u en 20u) zal het Heilig Sacrament ter aanbidding uitgesteld staan. Volgens de coronaregels mogen op dat ogenblik maar 15 mensen per keer aanwezig zijn. Je moet niet inschrijven om te komen maar hou daar wel rekening mee als je even binnen komt. Dit is ook een kans voor hen die het wensen om individueel het sacrament van de biecht te ontvangen. Spreek op dat moment de pastoor aan. Om 20 uur zullen traditioneel de klokken geluid worden. Daarna zwijgen ze tot de paasnacht.

  • Op Goede Vrijdag (2 april ) zal er geen avonddienst zijn. De kerken zullen gepast versierd zijn, eigen aan wat we die dag gedenken. Het altaar is ontbloot, het kruis staat centraal. Het heilig sacrament is niet aanwezig in de kerk. Kom die dag even binnen in de kerk om even stil te staan bij het lijden en de dood van Christus maar evenzeer om het lijden van zoveel mensen in onze wereld, ook vandaag....Enkele bezinningboekjes rond de kruisweg zullen ter beschikking liggen voor persoonlijke bezinning...De kerk van Sint- Martens-Lennik en de kerk van Eizeringen zullen uitzonderlijk volledig open zijn tussen 14u45 en 15u45.

  • Op Stille Zaterdag zal er dit jaar geen paaswake zijn waarbij we als gelovige gemeenschap de paaskaars en het doopwater wijden. Dit zal wel gebeuren achter gesloten deuren zodat met Pasen in alle kerken de paaskaars zal branden als teken van de verrezen Heer, teken dat er altijd hoop is tegen alle wanhoop in. Wijwater mogen we ook dit jaar niet uitdelen. Er word vandaag geen communie uitgereikt aan zieken. Enkel aan stervenden kan de communie gebracht worden.( het viaticum)

  • Op Pasen zijn er geen eucharistievieringen maar wel bieden wij u de kans om de paascommunie te ontvangen. Dit doen we in 2 kerken. Tussen 9u30 en 10u 30 kan u mits het respecteren van de veiligheidmaatregelen (handen ontsmetten - nodige afstand - 15 man tegelijkertijd in de kerk - mondmasker - ...enz. ) in de kerk van Sint-Martens-Lennik de paascommunie ontvangen. Dit kan ook in de kerk van Eizeringen tussen 11u en 12u . In beide kerken kan u ook de communie meenemen voor een ziek of ouder familielid of bubbelgenoot. Heb je zelf geen hostiedoosje, vraag het dan bij het binnenkomen van de kerk.

KANSEN IN DE GOEDE WEEK OM ONS GELOOF GESTALTE TE GEVEN

27-28 maart: Palmzondag: palmwijding buiten aan de kerk.

Zaterdag:

*Gaasbeek om 17u45

*Sint-Kwintens-Lennik op 19 u

Zondag :

*Sint-Martens-Lennik om 9u30

*Eizeringen om 11 uur

- 1 april, Witte Donderdag : In de kerk van Eizeringen tussen 14u en 15 u en in de kerk Sint-Martens-Lennik tussen 19 u en 20 uur: uitstelling van het H. Sacrament ter aanbidding. Er is ook kans tot biechtgelegenheid.

- 2 april, Goede Vrijdag: kerken van Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik zijn open voor bezinning en gebed. Uitzonderlijk zal ook het hek in de kerk van Sint-Martens-Lennik en de kerk van Eizeringen open zijn tussen 14u45 en 15u45.

- 3 april, Stille zaterdag : kerken van Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik en Sint- Martens-Lennik zijn open voor bezinning en gebed.

- 4 april, Pasen: gelegenheid om de paascommunie te ontvangen.

in Sint-Martens-Lennik tussen 9u30 en 10u30

in Eizeringen tussen 11u en 12 u

Gewijd water is niet te verkrijgen.

Het is een warme uitnodiging voor allen, jong en oud, die Pasen gelovig willen vieren.

Aan ieder van u alvast een zalig paasfeest toegewenst.

Klik hier voor informatie over de coronamaatregelen in de kerk.


Een
kaars branden voor...

Telkens we zeggen 'ik zal een kaarsje voor je doen branden', voelen we dat zo'n vlammetje niet zomaar een sentimenteel lichtje is...

Als iemand een kaars voor een ander aansteekt, dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere.
Duizenden en duizenden steken op een dag een kaarsje aan. Dat is iets heel anders dan wanneer duizenden mensen geen kaars aansteken.
Zolang je een kaarsje voor een ander opsteekt, zo vindt verbinding plaats tussen mensen...
En dat is een grote kracht in onze samenleving...

Met deze gedachte hebben we in de kerken die dagelijks open zijn in onze federatie, een brandende kaars geplaatst met daarbij de volgende

gedachte:

Een brandende kaars als stil gebed...

Voor de slachtoffers van het coronavirus

Voor verzorgend personeel

Voor hen die eenzaam zijn

Voor jou

Voor ieder van ons

In deze moeilijke tijd...


Maria,

hulp van de christenen,

bid voor ons.
Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier).

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.