Informatie over de inschrijving voor het vormsel klik hier.

Informatie over de inschrijving voor de eerste communie klik hier.

Opnieuw mondneusmaskerplicht bij erediensten

Vanaf 29 oktober, is het mondneusmasker opnieuw verplicht bij alle erediensten.

Ook de andere voorzorgsmaatregelen blijven strikt na te volgen:

- handen desinfecteren

- niemand aanraken

- extra voorzichtig zijn bij het ontvangen van de communie

- voldoende afstand houden

- gebouw goed ventileren. 

Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier).

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.