Laatste info over het vormsel en de eerste communie

Voor deze info klik hier.

Klik hier voor informatie over de coronamaatregelen in de kerk.


Een
kaars branden voor...

Telkens we zeggen 'ik zal een kaarsje voor je doen branden', voelen we dat zo'n vlammetje niet zomaar een sentimenteel lichtje is...

Als iemand een kaars voor een ander aansteekt, dan is er toch sprake van warmte van de ene mens voor de andere.
Duizenden en duizenden steken op een dag een kaarsje aan. Dat is iets heel anders dan wanneer duizenden mensen geen kaars aansteken.
Zolang je een kaarsje voor een ander opsteekt, zo vindt verbinding plaats tussen mensen...
En dat is een grote kracht in onze samenleving...

Met deze gedachte hebben we in de kerken die dagelijks open zijn in onze federatie, een brandende kaars geplaatst met daarbij de volgende

gedachte:

Een brandende kaars als stil gebed...

Voor de slachtoffers van het coronavirus

Voor verzorgend personeel

Voor hen die eenzaam zijn

Voor jou

Voor ieder van ons

In deze moeilijke tijd...


Maria,

hulp van de christenen,

bid voor ons.
Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier).

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.