Vanaf zaterdag 4 december '21 is het mondkapje verplicht voor alle kerkgangers vanaf 6 jaar; er zijn geen extra beperkende maatregelen uitgevaardigd.

Het Koninklijke Besluit dat op zaterdag 4 december 2021 wordt gepubliceerd en diezelfde dag om 11 uur van kracht wordt, verplicht alle kerkgangers vanaf de leeftijd van 6 jaar tot het dragen van een mondmasker (de hele duur van de eredienst) .

Het Koninklijke Besluit bevat geen andere, extra beperkende maatregelen voor de kerkgangers. Uiteraard blijft de oproep om alle veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen onverminderd van kracht.

Belangrijk

  • De enige uitzondering op deze algemene mondmaskerplicht in gebouwen van de erediensten geldt wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld voor de voorganger tijdens de homilie of voor de koorzangers tijdens de zang.

  • Er wordt met aandrang geadviseerd dat de koorleden tijdens het zingen voldoende afstand van elkaar en van de andere kerkgangers zouden bewaren.

  • Er is geen Covid Safe Ticket (CST) nodig om een eredienst bij te wonen.

Opgelet:

  • het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en het elkaar niet aanraken tijdens de eredienst blijven verplicht

Informatie over de inschrijving voor het vormsel klik hier.

Informatie over de inschrijving voor de eerste communie klik hier.

Informatie over de schilderwerken in de kerk van Eizeringen klik hier.

Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier).

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.