Bericht aan de ouders van kinderen die in 2025 hun eerste communie of Vormsel wensen te doen

  • VORMSEL in 2025:

    • Zal op niveau van de federatie Lennik doorgaan op 03 05 2025 om 15u in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik.

    • Er zal een infoavond georganiseerd worden op 25 09 2024 om 20u in de parochiezaal van Sint-Martens-Lennik, gelinkt aan de mogelijkheid om vooraf digitaal in te schrijven.

  • EERSTE COMMUNIE IN 2025:

    • De vieringen zullen doorgaan in het weekend van 10-11 05 2025. We kunnen nog geen uren doorgeven. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen dat inschrijft.

    • De infoavond zal doorgaan op 16 10 2024 om 20u in de parochiezaal van Sint-Martens-Lennik. Gelinkt aan de infoavond zal digitaal kunnen ingeschreven worden.

We zorgen voor bijkomende informatie van zodra deze beschikbaar is.

Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams-Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier).

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.