OPNIEUW ZONDAGVIERINGEN

We zijn weer gestart met de vieringen...

Men schrijft dat we met 100 en vanaf 27 juni met 200 man in de kerk mogen samenkomen om eucharistie te vieren.

Ook kerkelijke huwelijken, uitvaarten en doopsels vallen onder deze regel

Toch moeten we de afstandsregel van 1,5 meter tussen personen of gezinnen in onze kerken blijven behouden.

Het gevolg is dat we door deze regel nooit het aantal van 100 en zeker van 200 personen kunnen halen.

Concreet wil dat zeggen dat er in de kerk van Eizeringen maximum 50 personen, in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik 69 personen, in de kerk van Sint-Martens-Lennik 60 personen en in de kerk van Gaasbeek 34 personen kunnen.

(Het kunnen er wat meer zijn omwille van gezinnen en koppels. Deze tellen voor 1 persoon. Ook de kinderen onder 12 jaar tellen niet mee)


De afstandsregel van 1,5 meter, ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en bij de communie, geen zangboeken en mondmasker dragen, blijven nog steeds de regel.


MISINTENTIES IN EN NA CORONATIJD

Heel wat aangevraagde misintenties liggen klaar om opgedragen te worden.

Andere mensen willen een misintentie aanvragen nu de kerken weer open zijn...

Het probleem is dat bij een aangevraagde misintentie voor een overledene er altijd wat meer mensen naar de kerk komen omwille dat "het een mis is voor hun overleden familielid".

We zijn echter nog altijd beperkt in het aantal personen die samen in de kerk mogen.

Daarom vragen we om in zeer beperkte familiekring naar de eucharistie te komen voor de aangevraagde intentie.

De families die reeds een intentie aanvroegen kunnen met Serge Vanderschrick telefonisch contact opnemen om een nieuwe datum vast te leggen. ( 02/ 532 06 89 of 0499/ 11 13 83)

Dank voor het begrip.