FASE 3 in coronatijd....

Gebeurtenissen markeren ons leven in tijd en ruimte. "Na mijn huwelijk met bompa, toen ik begon te werken, toen Kennedy werd vermoord, na de oorlog, voor Tsjernobyl, na 11/9 (nine-eleven)"... het zijn quotes die je zo nu en dan in gesprekken hoort doorklinken. Het geeft ons de mogelijkheid om bepaalde aangelegenheden te situeren in de tijd. Vandaag de dag maken mensen al plannen voor nà de coronapandemie... terwijl het virus zeker niet weg is! "Als dit voorbij is gaan we opnieuw"... over tot de orde van de dag? Zéker niet... in zijn pinksterboodschap zei hulpbisschop Vanhoutte: niets is nog hetzelfde, ook in de Kerk niet.

Een cruciale vraag dringt zich op : kunnen we zomaar doen alsof er niets gebeurd is? Allicht niet! De voorbije maanden hebben zo'n impact op het leven, velen zijn tot een soort introspectie en bezinning overgegaan. Het lijkt alsof dingen die heel modaal werden bestempeld, opnieuw veel waarde hebben gekregen. Het is bij ontstentenis van het heel gewone dat je ontdekt dat "het gewone" zo bijzonder kan zijn! De vrijheid om je te verplaatsen, familie- of ziekenbezoek, een goed gesprek, een wandeling... het waren verworvenheden waarbij we niet stil stonden en die velen hebben herontdekt. De voorbije maanden waar we van heel wat mensen en situaties verplicht afstand dienden te houden hebben ons wellicht ook geleerd dat vele zaken waar we ons druk over maken héél relatief zijn. Misschien was er zelfs de overgang van drukte en onbegrensde activiteit naar aanvaarding.

HERVATTING VAN DE EUCHARISTIEVIERINGEN IN ONZE FEDERATIE

Vanaf 8 juni werd er groen licht gegeven om terug samen eucharistie te vieren. Zo eenvoudig is dat echter niet... Heel wat voorbereiding is er nodig om op een verantwoorde manier over te gaan tot de orde van de dag. Ook de richtlijnen die we krijgen zijn niet altijd even duidelijk. Vandaar, liever iets later te beginnen dan onvoorbereid in een onduidelijke situatie. Daarom starten we in onze federatie met de vieringen in alle kerken vanaf 27- 28 juni.Ook de nodige informatie en afspraken moeten gedeeld worden. Lees ze met aandacht voor je naar de eucharistie komt. Ook in het begin van ons samenkomen zullen we hier ook nog de nodige aandacht aan besteden.

DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN IEDEREEN DIE NAAR DE KERK KOMT, STAAT VOOROP

Een nulrisico bestaat niet, dat is ook zo in niet-coronatijd. Maar zonder voldoende ruime medische garanties herstarten de vieringen niet. Elke heropstart zal gepaard gaan met het nemen van een aantal noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

Ook de mentale gezondheid van iedereen die naar de kerk komt, wordt niet uit het oog verloren. Ondanks de overmachtsituatie, die angst en onzekerheid creëert, willen wij zorgen voor individuele en collectieve spirituele bijstand. Dat is een bijzondere uitdaging.

DE CONCRETE VIERING ZELF

Voor en na de viering mag er geen samenscholing ontstaan bij de ingang van of rond de kerk. Het gebruik van een mondmasker voor en na het betreden van het kerkgebouw wordt aangeraden.

De minimumafstand tussen personen in het kader van de 'social distancing' bedraagt 1,50 meter. Hierdoor is het aantal aanwezigen in de parochiekerken van onze federatie heel wat minder dan normaal. Dit terwijl we hier nog heel wat kerkgangers hebben...

Concreet wil dat zeggen dat in de kerk van Gaasbeek nu maar plaats zal zijn voor 34 personen. In Sint-Kwintens- Lennik 69 plaatsen. In Sint-Martens-Lennik 60 plaatsen en in Eizeringen 51 plaatsen. In feite te weinig om goed te zijn, maar dat is nu éénmaal de regel die wij moeten volgen. Mensen die onder hetzelfde dak wonen kunnen nog wel samen zitten. Als men dat doet vermeerderen we automatisch het aantal personen. Vandaar dat er iemand zal zijn die een beetje toezicht houdt op de goede gang van zaken hiervan. Deze zullen er ook op toezien dat de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.

Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen moeten telkens links en rechts van hun zitplaats (de afstand van) minstens twee stoelen onbezet houden.

De afstand tussen de priester, lector en de gelovigen moet minstens 3 meter zijn.

Er moet een algemeen respect voor de algemene voorzorgsmaatregelen zijn zoals de handhygiëne ... Vandaar dat bij de ingang van de kerk alcoholgel zal staan zodat iedereen die de kerk binnenkomt de handen kan ontsmetten.

Omwille van voldoende ventilatie in het kerkgebouw zal de grote poort van de kerk steeds open staan. Gelukkig gaan we de zomer tegemoet....

Het wijwatervat aan de ingang is leeg.

De zangboeken worden niet gebruikt en er zal in beginfase niet gezongen worden. Ook zal, tot nader order, het koor niet samen zingen of samen zitten op het dokzaal. Alleen het orgel zal spelen.

Er zal tijdens de viering geen collecte gehouden worden. Wel zal er bij het buitengaan een mandje of een offerblok staan waar ieder zijn bijdrage kan deponeren.

Er zal ook geen handdruk, kus of andere aanraking bij vredeswens gegeven worden. Alleen mensen die onder één dak wonen kunnen dat wel.

Alleen de priester deelt de communie uit. Vooraleer de priester de communie uitreikt ontsmet hij eerst de handen en draagt een mondmasker. De aanwezigen komen op één rij via de aangeduide zijgang naar voor en keren terug via de andere zijgang. Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m . De priester en communicant houden ruim afstand door de armen ver uit te strekken. De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten. Men kan alleen maar de communie in een pixis meenemen voor mensen die onder éénzelfde dak wonen of waarmee je een bubbel vormt.

Op het einde van de eucharistie, na de zegen, gaan eerst de mensen die achteraan zitten naar buiten, daarna volgen de anderen rij per rij. Ook na de viering blijft men buiten niet napraten.

Dit alles is een hele opdracht voor ieder van ons, maar dat is nu eenmaal de enige weg die we op dit moment kunnen en mogen gaan. Als iedereen daarin zorg draagt voor de anderen én voor zichzelf zal het ons wel lukken.

NAAR DE KERK GAAN IN CORONATIJD

Als we in normale tijden rondkijken in onze kerken dan zien we dat er heel wat ouderen (bejaarden) de stoelen of banken vullen.

Nu de kerken weer open gaan voor de eucharistie zijn er al velen onder hen die verlangend uitkijken naar "hun mis". Dat is een mooie gedachte..., zo vroeger ook geleerd...de zondagsmis(plicht).

In de richtlijnen van het bisdom bij de hervatting van de publieke liturgische vieringen staat vermeld dat "zieke kerkgangers" moeten thuisblijven.

In de krant van 9 juni las is het volgende: "De GEES-experts gingen akkoord met een hervatting van de kerkdiensten. Ze adviseerden de regering wel om 'personen die tot de risicogroepen behoren te ontmoedigen om de erediensten bij de wonen". Dit vanwege het risicogevaar...

De overheid heeft deze raadgeving in hun laatste conferentie niet ter sprake gebracht als niet relevant....

Het enige wat we daaruit kunnen leren is dat iedereen zijn gezond verstand moet gebruiken om al dan niet ter kerke te gaan.

Het is beter dat oudere (bejaarden) mensen wat langer thuis blijven dan het risico te gaan opzoeken... Geen mens en zelfs geen God verwacht dat van ons.

Anderzijds zijn drie van onze vier kerken dagelijks open. Bezoek, als je de eucharistie nog even wil uitstellen, in de week even één van onze kerken voor een kort gebed, een kaarsje te branden...of volg de eucharistie op zondag via radio of televisie....