ALLERHEILIGEN

Zoals vorige jaren zullen we op het einde van alle vieringen op het hoogfeest van Allerheiligen onze lieve doden gedenken in een kort bezinningmoment . Hun namen worden afgeroepen en we zullen hun leven bij de Heer aanbevelen samen met al die heiligen die doorheen de tijd ons reeds zijn voorgegaan.. Na de viering kan de familie dan ook het kruisje van hun overleden familielied komen afhalen om het mee naar huis te nemen.

Iedereen zal ook een gedachtenisprentje krijgen met alle namen van de overledenen die in het voorbije jaar kerkelijk begraven zijn in onze federatie .

ALLERZIELEN

Aangezien allerzielen op een zaterdag valt en men in de Kerk in de avondmis

(weekendvieringen) de liturgie volgd van de 31 ste zondag door het jaar, valt de gedachtenis van Allerzielen dit jaar weg.

Wel is er de mogelijkheid om dat weekend nog het kruisje van het overleden familielid te komen afhalen in de kerk waar de uitvaart heeft plaats gehad.

SINT HUBERTUS

Naar aanleiding van het feest van de Heilige Hubertus op 3 november zal er tijdens de vieringen van 2 en 3 november in alle kerken van onze federatie brood gewijd worden.

Gelieve zelf voor brood te zorgen .

UREN VAN DE VIEIRNGEN TER GELEGENHEID VAN ALLERHEILIGEN

Donderdag 31 oktober : - 17u45 eucharistie in Gaasbeek

- 19 u eucharistie in Sint Kwintens Lennik

Vrijdag 1 november : - 9u30 eucharistie in Sint Martens Lennik

- 11 u eucharistie in Eizeringen

Weekend van 2 en 3 november volgen we de uurregeling zoals in ieder weekend.