PROCESSIES IN ONZE FEDERATIE


Processie in Sint Martens Lennik


Onze jaarlijkse sacramentsprocessie zal dit jaar uitgaan op zondag 16 juni (de zondag na Pinksteren: Drievuldigheidzondag) als verlengde van de eucharistie om 9u30.

Als het weer mee zit doen we dit jaar de "kleine toer".

We rekenen op onze dragers, meebidders, zangers en meegaanders.

Mogen we ook vragen de huizen te bevlaggen en versieren als teken van onze gastvrijheid t.o.v. de Heer die we in teken van brood zullen meedragen.


OMWILLE VAN DE PROCESSIE IN SINT MARTENS LENNIK IS ER DIE ZONDAG (16 JUNI) GEEN EUCHARISTIE IN DE KERK VAN EIZERINGEN.Processie in Eizeringen


Op sacramentszondag ( 23 juni) zal bij goed weer als verlengde van de eucharistie om

11 uur onze jaarlijkse processie uitgaan.

We rekenen op onze dragers, meebidders en meegaanders, enz....Processies komen vanuit een verleden waar de kerk zichtbaar een belangrijke plaats had in de samenleving. Vandaag is dat laatste anders maar daar waar men aan de traditie houdt en dat het ook gedragen wordt door de gemeenschap is het nog altijd een zinvol gebeuren. Het is en blijft een uitdrukking van ons geloof.

Mogen we daarom ook vragen de gepaste eerbied, stilte en respect te bewaren tijdens de processie.

Onze jaarlijkse processie kan maar blijven uitgaan als het gedragen wordt voor velen. Zolang we dat mogen ervaren blijven we aan deze traditie houden.