PALMZONDAG - PALMTAKKEN

In alle kerken zal in het weekend van palmzondag ( 1 en 2 april ) palmwijding gebeuren.

Mogen wij vragen zelf voor palmtakken te zorgen. Ze worden schaars is deze tijd……

Mochten er mensen zijn die wel voldoende palmtakken hebben thuis, dan kunnen ze deze meebrengen en achteraan in de kerk in de mand leggen voor hen die er geen hebben.

Dank daarvoor.

DE HEILIGE DRIEDAAGE EN PASEN

WITTE DONDERDAG

Deze dag gedenken wij de instelling van de eucharistie, de kern van ons geloof. Die dag is er slechts één eucharistieviering in de avond waar de voetwassing als teken van dienstbaarheid en liefde centraal staar. Tijdens de dienst worden onder het 'Eer aan God in den hoge ' de klokken geluid, daarna zwijgen ze tot de paasnacht. De folklore heeft hiervan gemaakt dat de klokken naar Rome zijn. Het orgel zwijgt vanaf dan ook tot tijdens de paaswake. Na de eucharistieviering wordt het altaar 'ontbloot'. Altaardoeken, kaarsen enz. worden weggenomen. Er zal geen eucharistieviering meer zijn tot in de paasnacht.

GOEDE VRIJDAG

Deze dag is er in het avonduur wel een dienst, maar geen eucharistieviering. De Altaarontbloting wordt gezien als een symbool dat verwijst naar Christus, die van zijn kleden beroofd wordt en sterft. Tijdens deze dienst gedenken wij Jezus' lijden en sterven aan de hand van lezingen, het lijdensverhaal van Jezus en gebeden. Er is dan ook (enkel in deze dienst) een uitreiking van de communie. De communie aan zieken kan deze dag wel uitgereikt worden.

STILLE ZATERDAG- PAASWAKE

Er word geen eucharistie gevierd over dag. Enkel in de avond wordt de paaswake gehouden met eucharistie. Twee symbolen staan centraal het Licht . Het licht wordt symbool bij uitstek van de verrijzenis. De paaskaars wordt aangestoken en plechtig naar het altaar gebracht als teken van Christus, het licht van de wereld. De paasjubelzang duidt en besluit de openingsritus van de paasnacht. De dienst van het woord bied een ruime keuze aan van lezingen die het wondere van deze herdenking in ons oproepen. De woorddienst wordt beëindigd met de wijding van het doopwater, het tweede symbool van de paasliturgie. We hernieuwen onze doopbelofte en daarna worden we met het nieuwe doopwater besprenkeld. In dit nieuwe geloof willen we leven. Er word vandaag geen communie uitgereikt aan zieken. Enkel aan stervenden kan de communie gebracht worden.( het viaticum)

PASEN

Zoals Christus opstond uit de dood en verrees tot nieuw leven, zo is de christen door de doop verrezen uit het duistere en kwade om tot nieuw leven te komen. Pasen is het enige feest dat een ganse week gevierd wordt. Het heeft een 'octaaf'. Het paasfeest wordt dan afgesloten op de achtste dag die wij 'beloken Pasen' noemen.

Beloken komt van beluiken en betekend sluiten. Deze zondag wordt thans ook tweede paaszondag genoemd. De paastijd duurt echter tot het feest van Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Daarom worden alle zondagen na Pasen paaszondagen genoemd.

VIERINGEN GOEDE WEEK IN ONZE FEDERATIE

- vrijdag 31 maart om 19 uur: biechtviering in de kerk van Gaasbeek

- zaterdag en zondag 1-2 april: palmzondag in alle kerken palmwijding

- maandag 3 april om 19u30 : Chrismaviering in de kathedraal van Mechelen

- 6 april, Witte Donderdag om 19 uur: eucharistieviering en gedachtenis van het laatste avondmaal in de kerk van Eizeringen.

- 7 april, Goede Vrijdag om 19 uur: dienst van Jezus lijden en dood met kruishulde in de kerk van Sint-Martens –Lennik.

- 8 april, Stille zaterdag om 19 uur : Paaswake in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik.

(Geen avondmis in Gaasbeek)

- 9 april, Pasen om 9u30 in Sint-Martens-Lennik en om 11 uur in Eizeringen : Paasmis

Het is een uitnodiging voor allen, jong en oud, die Pasen gelovig willen vieren. Aan ieder van u alvast een zalig paasfeest toegewenst.