UURREGELING EUCHARISTIEVIERINGEN IN ONZE FEDERATiE BIJ HET FEEST VAN O.L.VROUW TEN HEMEL OPGENOMEN

Aangezien 15 augustus in de week valt zijn de uren van de eucharistievieringen in onze federatie als volgt:

Op 14 augustus (de vooravond) is er één eucharistie om 19 uur .

Deze gaat door in de kerk van Gaasbeek omwille dat dit een O.L.Vrouw parochie is.

Er is dan GEEN eucharistie in de kerk van Sint Kwintens Lennik.

Op donderdag 15 augustus ( de hoogdag zelf) zijn de eucharistievieringen als volgt:

Sint Martens Lennik om 9u30

Eizeringen om 11 uur

UURREGELING EUCHARISTIEVIERING KERMIS SINT KWINTENS LENNIK (weekend 17-18 augustus)

Omwille van de kermis is er op zaterdag 17 augustus GEEN EUCHARISTIE in de kerk van Sint Kwintens Lennik.