ASWOENSDAG - VEERTIGDAGENTIJD

Wees moedig,

Zet vandaag de stap

Om 40 dagen

Jouw levensritmeStart

Aan te passen.

Dat het askruisje

Jou mag zegenen

En bewaren

Op de weg

Naar Pasen.

Met as-woensdag beginnen we de veertigdagentijd op weg naar Pasen, het grootste feest van ons geloven.

Zij die gelovig een start willen maken met de veertigdagentijd, de vastentijd in onze federatie , zijn allen van harte uitgenodigd tijdens de eucharistie om 19 uur in de kerk van Sint Kwintens Lennik op woensdag 26 februari 2020.

Voor de viering zal de as verbrand worden en tijdens de viering zal ze gewijd worden voor het askruisje dat we die dag zullen ontvangen.

Mogen we vragen de gedroogde palmtakjes die sinds vorig jaar met palmzondag thuis aan het kruis hingen mee te brengen naar de kerk. Bij het binnenkomen zullen deze verbrand worden.

Iedereen van harte welgekomen!

In het bijzonder zijn dit jaar onze toekomstige eerste communiecanten, plechtige communiecanten en hun ouders uitgenodigd.

Nog even ter herinnering:

Gedurende de veertigdagentijd zal tijdens de zondagse liturgie ook deze sobere tijd merkbaar, zichtbaar en hoorbaar zijn in de liturgie. ( het vroegere vasten van de mond , oor en oog). Het kan een symbolische aanzet zijn om in het leven van iedere dag ook zeer concreet iets te doen als teken van bekering op weg naar Pasen.

Aan ieder van u een zalige veertigdagentijd toegewenst.