GEMEENSCHAPSLEVEN

Zoneploeg

In de federatie-zoneploeg worden de 4 parochies vertegenwoordigd. Zij coördineren de samenwerking tussen de parochies.

Leden: Magda Beeckmans, Monique Desanghere, Annelies Geeroms, Anneleen Geeroms, Ann Heymans, Linda Houben, Rita Keymolen, Yvan Speeckaert, Luc Vermeir.  


Zonewerkgroep liturgie

Deze werkgroep werkt rond liturgie in al zijn facetten doorheen het jaar.
Deze werkgroep is een samenwerking van mensen uit onze vier parochies.
Maandelijks komt men samen.

Verantwoordelijke:

Ann Heymans 054/32.96.81

Parochieverenigingen

Er zijn een heleboel verenigingen die zich op een of andere manier inzetten voor de goede werking van de parochies.

Parochiale werken

De VZW- VPW dekenaat Lennik, zone Lennik beheert de roerende en onroerende goederen van de vier parochies.

Giften om deze werking in onze parochie te steunen zijn welkom en kunnen gestort worden op rekeningnummer BE72 1030 5207 4116 van VPW zone Lennik 

Kerkfabriek

Behartigt de materiële zorg voor kerkgebouw en liturgie en beheert de tijdelijke goederen bestemd om de kosten van de erediensten te dekken. Voorzitter centraal kerkbestuur: Luc Roose.

Zangkoor

Het parochiaal zangkoor luistert de vieringen in onze kerk op (zondagen, hoogdagen, uitvaarten...).

Verantwoordelijke : Christiane Chrispeels voor Sint-Kwintens-Lennik en Jeanne O voor Sint-Martens-Lennik