ASWOENSDAG - VEERTIGDAGENTIJD

Wees moedig,

Zet vandaag de stap

Om 40 dagen

Jouw levensritme

Aan te passen.

Dat het askruisje

Jou mag zegenen

En bewaren

Op de weg

Naar Pasen.

Met as-woensdag beginnen we de veertigdagentijd op weg naar Pasen, het grootste feest van ons geloven.

Zij die gelovig een start willen maken met de veertigdagentijd, de vastentijd in onze federatie, zijn van harte uitgenodigd tijdens de eucharistie om 19 uur in de kerk van Sint Kwintens Lennik op woensdag 22 februari 2023.

Voor de viering zal de as verbrand worden en tijdens de viering zal ze gewijd worden voor het askruisje dat we die dag zullen ontvangen.

Mogen we vragen de gedroogde palmtakjes die sinds vorig jaar met palmzondag thuis aan het kruis hangen mee te brengen naar de kerk. Bij het binnenkomen zullen deze verbrand worden.

Iedereen van harte welgekomen!

In het bijzonder zijn ook dit jaar onze toekomstige eerste communicanten, vormelingen en hun ouders uitgenodigd.

Nog even ter herinnering:

Gedurende de veertigdagentijd zal tijdens de zondagse liturgie ook deze sobere tijd merkbaar, zichtbaar en hoorbaar zijn in de liturgie. ( het vroegere vasten van de mond, oor en oog) Het kan een symbolische aanzet zijn om in het leven van iedere dag ook zeer concreet iets te doen als teken van bekering op weg naar Pasen.

Aan ieder van u een zalige veertigdagentijd toegewenst.

Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams - Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier). Het is nu tijd om je abonnnement op het parochieblad te vernieuwen.

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.