Laatste info over vormsel en eerste communie.

U vindt de laatste info hierover via de volgende link.

NOG GEEN EUCHARISTIEVIERNGEN

Vanaf zondag 13 december 2020 mogen er opnieuw vieringen doorgaan in onze kerken met maximum 15 personen ouder dan 12 jaar. Dit kan mits er per persoon 10 m² wordt voorzien en uiteraard met respect voor alle geldende veiligheidsmaatregelen (ontsmetten, mondmasker dragen, afstand houden).

In het schrijven van onze bisschoppen staat hierover het volgende:

"De plaatselijke parochies of pastorale eenheden moeten beslissen of dit veilig en praktisch haalbaar is of niet. Zij zullen velen moeten weigeren: op de gewone zondagen en nog zoveel meer op kerstavond en op kerstdag..."

Vandaar dat ook wij in onze federatie beslist hebben geen eucharistievieringen te houden.

Gelovigen kunnen persoonlijk of in gezinsverband de zondagsvieringen volgen die worden uitgezonden via radio en tv.

Met uitzondering van de kerk van Eizeringen zijn al onze kerken in onze federatie dagelijks open. De uitbreiding van 4 naar 15 personen biedt meer mensen de kans om een kerkgebouw te bezoeken voor gebed, bezinning, het aansteken van een kaarsje of het bezorgen van een gift voor de meest behoeftigen. De lichte verruiming die nu wordt toegestaan, biedt extra kansen om vooral als gezin naar de kerk te komen.

De bisschoppen onderstrepen dat deze lichte versoepeling van het kerkbezoek geenszins de indruk mag wekken dat de Kerk de pandemie minder ernstig neemt. Integendeel, veiligheid blijft de eerste en belangrijkste regel in deze moeilijke tijd, ook voor de Kerk. De bisschoppen drukken nogmaals hun solidariteit uit met de regering, de zorgsector en alle anderen die onvermoeibaar strijden tegen het virus. Ze verdienen alle steun. In elke situatie blijft de basisregel: beter voorkomen dan (misschien niet) genezen.

Kerkelijke huwelijken kunnen met maximun 15 personen.

Kerkelijke uitvaarten kunnen plaats hebben met maximum 50 personen (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend), rekening houdend met 1 persoon per 10 vierkante meter.


Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams - Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier). Het is nu tijd om je abonnnement op het parochieblad te vernieuwen.

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.