OPNIEUW ZONDAGVIERINGEN


Wanneer dit artikel geschreven is, is het zaterdag 29 mei.

Artikels moeten steeds 14 dagen op voorhand doorgestuurd worden naar de drukkerij van 'Kerk en Leven' om tijdig te kunnen verschijnen. Toch moeten we melden dat vanaf het weekend 12 en 13 juni er opnieuw vieringen zijn in de kerken van onze federatie.

Echter correcte informatie en de nodige instructies hebben we tot op het van het bisdom nog niet gekregen...

Vandaar dat we besloten hebben om terug op te starten zoals we noodgedwongen gestopt zijn einde oktober vorig jaar.

De afstandsregel van 1,5 meter, ontsmetten van de handen bij het binnenkomen en bij de communie, geen zangboeken en mondmasker dragen blijven behouden.

In de kerk van Eizeringen mag er maximum 50 personen binnen, in Sint-Kwintens-Lennik 69, in Sint-Martens-Lennik 60 en in Gaasbeek 34.

We weten allemaal dat de coronaregels altijd veranderen. Ook de nog te verwachten instructies van het bisdom kunnen anders zijn. Vandaar dat bovenstaande afspraken tegen 12 en 13 juni nog steeds aangepast kunnen/moeten worden.

De eventuele aanpassingen kan je in de week van 9 juni vinden in de kerken van onze federatie die open zijn of op onze federatiesite www.parochiezonelennik.be


Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams - Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier). Het is nu tijd om je abonnnement op het parochieblad te vernieuwen.

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.