ADVENT

Ook al kunnen we niet samen vieren in de kerk, toch zijn we in de adventstijd op weg naar Kerstmis.

Vandaar dat er, in de kerken die dagelijks open zijn in onze federatie, materiaal van de actie Welzijnszorg ter beschikking ligt. Info, stortingsformulieren, raamaffiche en ook de jaarlijkse scheurkalender. Deze laatste is te koop aan 2 euro.

LITURIGISCHE VIERNGEN IN CORONATIJD

Vanaf heden tot ten en met 13 december 2020 zullen er geen liturgische vieringen plaats hebben in de kerken van onze federatie Lennik.

Kerkelijke huwelijken kunnen wel enkel met het koppel , de getuigen en de priester aanwezig.

Kerkelijke uitvaarten kunnen plaats hebben met maximum 15 personen ( kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend)

Hou het vooral veilig en gezond

Luc Vermeir, federatiepastoor Lennik

Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams - Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier). Het is nu tijd om je abonnnement op het parochieblad te vernieuwen.

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.