ASWOENSDAG - VEERTIGDAGENTIJD - PASEN

Wees moedig, Zet vandaag de stap, Om 40 dagen, Jouw levensritme, 

Aan te passen.

Met as-woensdag beginnen we de veertigdagentijd op weg naar Pasen, het grootste feest van ons geloven.

Nog even ter herinnering:

Gedurende de veertigdagentijd zal tijdens de zondagse liturgie ook deze sobere tijd merkbaar, zichtbaar en hoorbaar zijn in de liturgie. ( het vroegere vasten van de mond, oor en oog) Het kan een symbolische aanzet zijn om in het leven van iedere dag ook zeer concreet iets te doen als teken van bekering op weg naar Pasen.

Aan ieder van u een zalige veertigdagentijd en een zalige pasen toegewenst.

Info over de vieringen van palmzondag en de goede week: klik hier

Al een hele tijd spreken we over de federatie Lennik als we het hebben over de vier parochies van groot Lennik. Sint Kwintinus, Sint Ursula, Sint Martinus en O.L.Vrouw.

Samenwerkingsverbanden, elkaar ondersteunen ligt aan de basis van dit alles.

In de toekomst wil men nog een stap verder gaan. Van vier verschillende parochies wil men vanuit het vicariaat Vlaams - Brabant overgaan naar 1 parochie.

Dit is natuurlijk een werk van lange adem...

Kerk en Leven, het parochieblad, is het informatieblad bij uitstek voor onze parochies. Hierin vindt u naast het plaatselijke nieuws per parochie ook de rubriek federatienieuws. Deze rubriek maakt melding van al hetgeen op federatievlak (zonevlak) gebeurt (voor een abonnement op het parochieblad, klik hier). Het is nu tijd om je abonnnement op het parochieblad te vernieuwen.

Deze parochie-federatie-zone site bieden wij u van harte aan als kennismaking en als praktische info i.v.m. het plaatselijke parochieleven, contactpersonen e.d.